รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 13. เมษายน 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน เสาร์ 13.เม.ษ. 2019

งาน Warmup Splash Songkran Festival 2019

วอร์ม อัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ ·