Halloween Night Party กับ Dope Here Here ที่ วอร์ม อัพ คาเฟ่ เชียงใหม่

Halloween Night Party กับ Dope Here Here ที่ วอร์ม อัพ คาเฟ่ เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย Pamorn Sittikesorn

Warmup Cafe Chiang Mai ที่ถนนนิมมาน เชิญมาร่วมค่ำคืนวันฮัลโลวีนพรอมพบกับ Dope Here Here ที่มาระเบิดความมันส์บนบูธดีเจ

“สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้” Siam2nite ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดคือเมาไม่ขับนะคะ

ใช้บริการช่างภาพ Siam2nite สำหรับถ่ายงานอีเวนต์ของคุณ

ได้มากกว่าแค่บริการถ่ายภาพ เพราะ Siam2nite ยังช่วยโปรโมตรูปจากงานของคุณบนช่องของเราด้วย