Jameson x Crescendo Fearless Journey ที่ มีสท์

Jameson x Crescendo Fearless Journey ที่ มีสท์
ภาพถ่ายโดย Pamorn Sittikesorn

Jameson Irish Whiskey เชิญมางานคอนเสิรต์ทัวร์ Jameson x Crescendo Fearless Journey concert tour ร่วมแจมโดย De Flamingo คอนเสิรต์ที่เชียงใหม่จัดขึ้นที่ Myst

“สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้” Siam2nite ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดคือเมาไม่ขับนะคะ

ใช้บริการช่างภาพ Siam2nite สำหรับถ่ายงานอีเวนต์ของคุณ

ได้มากกว่าแค่บริการถ่ายภาพ เพราะ Siam2nite ยังช่วยโปรโมตรูปจากงานของคุณบนช่องของเราด้วย