The Next Terminal กับ Pop Pongkool ที่ Beer Terminal

The Next Terminal กับ Pop Pongkool ที่ Beer Terminal
ภาพถ่ายโดย Pamorn Sittikesorn

Beer Terminal ที่ Central Festival Chiangmai และ ​Chivas นำคุณมาร่วมค่ำคืน The Next Terminal กับ ป็อป ปองกูล เจ้าของเพลง "ภาพจำ" และ "ปล่อย"

“สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้” Siam2nite ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดคือเมาไม่ขับนะคะ

ใช้บริการช่างภาพ Siam2nite สำหรับถ่ายงานอีเวนต์ของคุณ

ได้มากกว่าแค่บริการถ่ายภาพ เพราะ Siam2nite ยังช่วยโปรโมตรูปจากงานของคุณบนช่องของเราด้วย