Twopee Southside ที่ วอร์ม อัพ คาเฟ่ เชียงใหม่

Twopee Southside ที่ วอร์ม อัพ คาเฟ่ เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย Pamorn Sittikesorn

Warmup Cafe Chiangmai ที่ถนนนิมมาน เชิญมาร่วมค่ำคืนพร้อมพบกับ Twopee Southside เจ้าของเพลงฮิอตมากมาย อาทิ "Aow La Woii" และ "Video Call"

“สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้” Siam2nite ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดคือเมาไม่ขับนะคะ

ใช้บริการช่างภาพ Siam2nite สำหรับถ่ายงานอีเวนต์ของคุณ

ได้มากกว่าแค่บริการถ่ายภาพ เพราะ Siam2nite ยังช่วยโปรโมตรูปจากงานของคุณบนช่องของเราด้วย