Valentines Day w/ Season Five ที่ Warmup Cafe Chiangmai

Valentines Day w/ Season Five ที่ Warmup Cafe Chiangmai
ภาพถ่ายโดย Pamorn Sittikesorn

Warmup Cafe Chiangmai ที่ ถนนนิมมาน เชิญคุณมาร่วมสนุกกับวงดนตรีป็อป Season Five เจ้าของเพลงฮิต "แหลก" ที่มีมากกว่า 125 ล้านวิวบน YouTube, "Event" ที่มีมากกว่า 84 ล้านวิวบน YouTube และ "พูดไม่คิด" ที่มีมากกว่า 74 ล้านวิวบน YouTube

“สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้” Siam2nite ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดคือเมาไม่ขับนะคะ

ใช้บริการช่างภาพ Siam2nite สำหรับถ่ายงานอีเวนต์ของคุณ

ได้มากกว่าแค่บริการถ่ายภาพ เพราะ Siam2nite ยังช่วยโปรโมตรูปจากงานของคุณบนช่องของเราด้วย