HONG

HONG - Room #6 at Culture Cafe

ห้อง - Room เป็นการรวบรวมความคิดเพื่อพัฒนาวงการ Underground music พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน ห้อง - Room เป็นมากกว่าอีเว้นท์หรือปาร์ตี้ แต่เพื่อการคงไว้ของวงการ Underground music พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่ที่ต้องการพื้นที่ในการโชว์ความสามารถของตัวเอง โดfยงานซีรีย์นี้จะจัดขึ้นที่ร้าน Culture Cafe โดยแขกรับเชิญประจำค่ำคืนนี้คือ Charlie Kwenta (Crooked Spine Records) และ Hexer (elektrotribe)

เคาเจอร์ คาเฟ่
เปิดแผนที่ี่
Detroit Techno