รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 1. มิถุนายน 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน เสาร์ 1.มิ.ย. 2019