รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 1. พฤศจิกายน 2018

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน พฤหัสบดี 1.พ.ย. 2018