รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 1. พฤษภาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน พุธ 1.พ.ค. 2019