รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 7. มิถุนายน 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน ศุกร์ 7.มิ.ย. 2019