KLEAR ที่ Mello Yello Bar

KLEAR ที่ Mello Yello Bar
ภาพถ่ายโดย Wira Phuansri

Mello Yello Bar เชิญมาสนุกไปกับค่ำคืนของงาน Grand Opening พบกับวง KLEAR เจ้าของเพลงฮิต "สิ่งของ", "คำยินดี", "ไว้ใจ" และอีกมากมาย

“สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้” Siam2nite ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดคือเมาไม่ขับนะคะ

ใช้บริการช่างภาพ Siam2nite สำหรับถ่ายงานอีเวนต์ของคุณ

ได้มากกว่าแค่บริการถ่ายภาพ เพราะ Siam2nite ยังช่วยโปรโมตรูปจากงานของคุณบนช่องของเราด้วย