Oat Pramote & ZANI ที่ Differ Club Pattaya

Oat Pramote & ZANI ที่ Differ Club Pattaya
ภาพถ่ายโดย Wira Phuansri

Differ Club Pattaya นำคุณไปมันกับคอนเสิร์ตจาก Oat Pramote และ ZANI

“สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้” Siam2nite ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดคือเมาไม่ขับนะคะ

ใช้บริการช่างภาพ Siam2nite สำหรับถ่ายงานอีเวนต์ของคุณ

ได้มากกว่าแค่บริการถ่ายภาพ เพราะ Siam2nite ยังช่วยโปรโมตรูปจากงานของคุณบนช่องของเราด้วย