Zeal ที่ เดอะ ลิฟวิ่ง

Zeal ที่ เดอะ ลิฟวิ่ง
ภาพถ่ายโดย Wira Phuansri

The Living Bistro & Bar เชิญมาร่วมค่ำคืนพร้อมพบกับวงร็อกอย่าง ZEAL เจ้าของเพลง "สองรัก"

“สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้” Siam2nite ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดคือเมาไม่ขับนะคะ

ใช้บริการช่างภาพ Siam2nite สำหรับถ่ายงานอีเวนต์ของคุณ

ได้มากกว่าแค่บริการถ่ายภาพ เพราะ Siam2nite ยังช่วยโปรโมตรูปจากงานของคุณบนช่องของเราด้วย