รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 1. ตุลาคม 2018

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน จันทร์ 1.ต.ค. 2018