รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 3. พฤศจิกายน 2018

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน เสาร์ 3.พ.ย. 2018