รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 25. พฤศจิกายน 2018

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน อาทิตย์ 25.พ.ย. 2018