รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 1. ธันวาคม 2018

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน เสาร์ 1.ธ.ค. 2018