รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 1. กุมภาพันธ์ 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน ศุกร์ 1.ก.พ. 2019