รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 2. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน อังคาร 2.ก.ค. 2019