รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 3. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน พุธ 3.ก.ค. 2019