รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 8. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน จันทร์ 8.ก.ค. 2019