รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 9. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน อังคาร 9.ก.ค. 2019