รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 12. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน ศุกร์ 12.ก.ค. 2019