รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 7. สิงหาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน พุธ 7.ส.ค. 2019