รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 21. สิงหาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน พุธ 21.ส.ค. 2019