รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 1. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน จันทร์ 1.ก.ค. 2019