รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 4. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน พฤหัสบดี 4.ก.ค. 2019