รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 6. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน เสาร์ 6.ก.ค. 2019