รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 10. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน พุธ 10.ก.ค. 2019