รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 11. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน พฤหัสบดี 11.ก.ค. 2019