รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 14. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน อาทิตย์ 14.ก.ค. 2019