รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 15. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน จันทร์ 15.ก.ค. 2019