รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 19. กรกฎาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน ศุกร์ 19.ก.ค. 2019