รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 1. สิงหาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน พฤหัสบดี 1.ส.ค. 2019