รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 16. สิงหาคม 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน ศุกร์ 16.ส.ค. 2019