รูปภาพจากปาร์ตี้ในวัน 1. กันยายน 2019

รูปภาพจากปาร์ตี้ที่ถ่ายในวัน อาทิตย์ 1.ก.ย. 2019